top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תBaruch Bassa

הצעת מחיר ככלי מכירה

הצעת מחיר מעולה, היא כזאת שעונה על כמה פרמטרים חשובים:

  1. הצעת המחיר תואמת את השפה העסקית שלנו (לוגו, פונט מיוחד, סלוגן, צבעים)

  2. הצעת המחיר מדגישה יתרונות של העסק, מספרת את הערך המוסף (כמה מילים, תמונות)

  3. נותנת מענה הולם לצורכי הלקוח, הצעה אישית ולא כללית לכל לקוח

  4. הצעת מחיר מסודרת, מפורטת, עדיפות למודולרית (פירוט של חלקים או שלבים)
על ההצעה להבליט באופן ברור את הייחוד והיצירתיות של הפתרון העסקי, תחילה, לאחר מכן את ייחודו של הפתרון הטכנולוגי, ולבסוף את ייחודו ואיכותו של הספק. במידה וייחודיות זו לא תבוא לידי ביטוי במקום בולט וברור, ייטה הלקוח להשוות את הצעות המחיר על בסיס "עלות" בלבד וללא התייחסות לתכולת המרכיבים הכלולים בהצעה. לרוב, הוא גם לא יבין את איכותו של הפתרון העסקי שהוצע לו, שכן, זה לא הוסבר כלל.

דף שער – כותרת רלוונטית, לוגו של הלקוח, שם הלקוח, תאריך, שם כותב ההצעה ותפקידו. דף פתיחה - בהמשך לבקשתך / לפגישתנו ... תאור מטרת המסמך, תקציר היתרונות היחסיים, הדגשים מיוחדים, הצגת החברה בקצרה וחתימת כותב ההצעה. תוכן עניינים - כותרים ומספור העמודים של מבנה הצעה. תקציר מנהלים - פירוט הנושאים וההדגשים הרלוונטיים להצעה, פירוט מקוצר של יתרונותיו של הספק ושל מוצריו והתייחסות לנושאים הבאים: - הדגשים ויתרונות - בחירת סביבת הפיתוח המוצעת. - קביעת אופן המימוש

תאור הפתרון - כאן יתוארו כלל הרכיבים של הפתרון לצורך תמחור. סעיף זה אינו עוסק "בסיפורים" אלא בהגדרות "סגורות" וחד ערכיות לצורכי תמחור ויצירת תאום ציפיות מלא בין הספק ללקוח. סעיף זה כולל:

תאור קצר של תשתית הפתרון והתשתית הטכנולוגית המוצעת כולל יתרונותיה ללקוח ותאור פונקציונאלי בסיסי ועיקרי, כולל הפניה לנספח מפורט, במידת הצורך וכן תאור מפורט וברור של האפליקציות השונות והפונקציונאליות שלהן.

תחזוקה ואחריות – הגדרת "באגים" ו"תקלות תוכנה" / הגדרת האחריות והגבלת האחריות / תאור מרכיבי האחריות / תוקף ותפוגת האחריות / עלות האחריות.


שירותי תחזוקה - הגדרת שירותי תחזוקה / תקופת שירותי התחזוקה / עלויות שירותי התחזוקה / הרכב צוות התחזוקה / תמיכה טלפונית.

הערות כלליות למחירים ותנאי תשלום - לדוגמא : המחירים נקובים ב - ₪ / $, מע"מ.

תנאי תשלום, תוקף ההצעה, עלות שעת עבודה וכדומה.

נספחים רלוונטיים.

31 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page